Centrum Integrale Gezinszorg Ten Anker

Een houvast voor gezinnen met opvoedingsvragen.

Ten Anker richt zich tot gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd wordt.

Over ons

Ten Anker is een non-profit organisatie binnen het agentschap jongerenwelzijn in de provincie West-Vlaanderen. Ten Anker is een centrum voor integrale gezinszorg (C.I.G.). Binnen ons centrum worden kinderen en ouders samen begeleid en behandeld.

Doelgroep

In elk gezin kunnen er wel eens problemen en moeilijkheden zijn. Maar als er echt veel en grote problemen zijn, is het niet altijd genoeg om met vrienden of familie te praten. Er is dan nood aan professionele hulp.

Wij richten ons op zwangeren, tienerouders en ouders met jonge tot heel jonge kinderen.

Aanbod

Wij trachten een houvast te bieden aan kwetsbare gezinnen die vanuit de kind-ouder relatie willen werken aan ‘goed genoeg ouderschap’. Dit doen we reeds vanaf de zwangerschap. Wij doen dit door het gezin op verschillende levensdomeinen te ondersteunen. Binnen onze integrale visie leggen we het accent op de kind – ouderrelatie en de context. Vanuit de infant mental health visie werken we rond emotionele ontwikkeling, beleving en gehechtheid tussen ouder en kind. Contextueel werken wij met het gezin in begeleiding en de context daarbuiten.

Werkvormen

Residentieel

Wij bieden een verblijf in combinatie met een begeleiding binnen de voorziening aan. Wij hebben twee leefgroepen en een aanbod studiowerking. Het verblijf in Ten Anker is niet rechtstreeks toegankelijk, hiervoor vul je samen met een verwijzer (K&G, CLB, CAW…) een a-document in. Enkel meerderjarige zwangere kunnen rechtstreeks bij ons terecht.

Heidi Willekens
Wachtlijstbeheer residentieel

heidi.willekens@cigtenanker.be

0474 51 31 29

Mobiel

Wij bieden een begeleiding aan in de thuissituatie van het gezin. Wij zijn werkzaam in regio Oostende-Brugge.

Wendy Decloedt
Wachtlijstbeheer mobiel

decloedtwendy@cigtenanker.be

0476 67 37 68

Contact


CIG Ten Anker

Heilig Hartlaan 14

8400 Oostende

CIG Ten Anker

Prof. Mac Leodstraat 1

8400 Oostende

Directeur:

Isabelle Dekeyser

- 0479 07 20 76

isabelle.dekeyser@cigtenanker.be